Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossForsoningspris til Inge Eidsvåg

Inge Eidsvåg får i år Blanche Majors forsoningspris, som deles ut av Aktive Fredsreiser. Eidsvåg er forfatter og lektor ved Nansenskolen på Lillehammer, og får prisen for sitt engasjement for livssynsdialoger og oppbygging av dialogsentra på Balkan.

Inge Eidsvåg (født 1947) er en kjent og kjær bidragsyter i den norske etikkdebatten, ikke minst gjennom sine mange kåserier i NRK P2. Han tok initiativ til og ledet det som etter hvert ble årlige livssynsseminarer ved Nansenskolen. Tidlig på 90-tallet tok han initiativ til dialogprosjektet "Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge". På siste halvdel av 90-tallet gikk han videre med et tilsvarende prosjekt "Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge", og parallelt med dette rettet han søkelyset mot Balkan. Han tok initiativet til prosjektet "Demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning" på Balkan. Ca 400 mennesker fra det tidligere Jugoslavia har siden da vært gjennom Nansenskolens kurs på Lillehammer om forsoning gjennom dialog. I kjølvannet av dette er det blitt opprettet 10 "Nansen dialogue" sentra på Balkan. For dette arbeidet fikk Nansenskolen i 1998 tildelt "An Honourable Mention of the UNESCO prize 1998 for Peace Education.

Inge Eidsvåg har holdt en rekke foredrag om forsoning, og skrevet flere artikler om temaet i Kirke og kulturliv, Aftenposten, Dagbladet og Samtiden.

I 1992 ble Inge Eidsvåg tildelt Brobyggerprisen av Norske kirkeakademier for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulik religion og livssyn.

Aktive Fredsreiser deler ut Blanche Majors forsoningspris under landskonferansen "Det skjedde i går, det skjer i dag" i Sandefjord lørdag den 24. september.

Blanche Majors forsoningspris setter fokus på viktigheten av forsoning etter konflikter. I 1944 ble 19 år gamle Blanche Major sendt til utryddelsesleiren Auschwitz sammen med foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler. Blanche og søsteren var de to eneste som overlevde. Hennes 31 andre slektninger ble sendt rett i gasskammeret.
- Vi må tilgi og komme videre. Vi kan ikke gjøre noe med fortiden. Men jeg er overbevist om at vi kan gjøre noe med fremtiden, sier Blanche Major, som har vært Aktive Fredsreisers beskytter siden opprettelsen i 1998.

Aktive Fredsreiser er et idealistisk reiseselskap som arrangerer gruppereiser for skoleungdom til Auschwitz, Birkenau, Sachensenhausen og Ravensbrück, inkludert besøk i Krakow, Praha og Berlin. www.aktive-fredsreiser.no

Prisen deles ut kl 15.30 på Rica Park Hotel i Sandefjord.

Tidligere prisvinnere:

2003: Enver Djuliman, jurist i Den norske Helsingforskomiteen, for hans innsats for flyktninger i Norge.
2004: Anne Kristine Herje, for sin innsats for syke og hjemløse barn på Haiti.