Aktive Fredsreisers prosjekter

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen

Aktive Fredsreisers virksomhet er fundamentert på artiklene i "Verdenserklæringen om Menneskerettighetene". Dette gjelder ikke bare for de forskjellige elementene som inngår som en naturlig del på våre tematurer, men det er også menneskerettighetene som ligger som basis for de ulike hjelpeprosjektene som vi driver i forskjellige land.

Store utfordringer

I dag ligger det store menneskerettighetsutfordringer på den internasjonale arena. Tidligere statsminister Gro H. Brundtland sier det slik: "En styrking av det internasjonale menneskerettighetsarbeidet er viktigere enn noen gang."
Menneskerettighetsspørsmål utgjør en stadig viktigere del av den politiske dagsorden, og sentralt i dette bildet står fattigdomsproblemet.

Under mottoet "Dette angår også oss" ønsker vi i Aktive Fredseiser å ta mot utfordringene.
I artikkel 1 i menneskerettighetene heter det:
"Alle mennesker er født frie og like i verdighet og i rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Artikkel 25 er det formulert slik:
"Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."

Aktive Fredsreiser mener nøkkelen til en fredeligere verden er å fremme tusenårsmålene og menneskerettighetene. Våre prosjekter har som mål å bistå utviklingsland med å oppnå deres rettigheter, dette gjøres gjennom:

Risprosjektet:

Prosjektet er et samarbeid mellom Sutuobas Venner, den gambiske regjeringen, Aktive Fredsreiser og landsbyen Sutukoba

Prosjekt 200 Fadderbarn:

Utdanning er nøkkelen til å komme ut av fattigdom. Med dette som grunnlag har Aktive Fredsreiser satt i gang "Prosjekt 200 Fadderbarn", og påtatt seg ansvaret for 200 fadderbarn i Wuli-distriktet i Gambia.

Samarbeider med de offentlige skolemyndighetene i Gambia:
Sutukobas Venner
samarbeider med distriktskomiteen - WAD -i Wuli-distriktet (Wuli Association of Devolepment) og de offentlige skolemyndighetene når det gjelder denne fadderskapsordningen. Dermed er man sikret at den økonomiske støtten går direkte til de som trenger det mest. Pengene blir også overlevert direkte fra Sutukobas Venner slik at man unngår mellomledd.

Hageprosjekt:

I 1984 ble det med hjelp av Sutukobas venner, Helga Arntzen og ungdomsorganisasjonen i Sutukoba opprettet et stort område for å dyrke grønnsaker.   

Fredshus:

Siden 2006 har Aktive Fredsreiser samarbeidet med Universitetet i Gambia om å bygge et hus i tilknytning til universitetet.

West African Academy Science and Technology (ungdommskole):

Vår samarbeidspartner Peace Foundation Gambia bygger nå en ungdomsskole som skal hete «West African Academy Science and Technology». (WAAST). Bygningen vil bestå av seks etasjer med klasserom og kontorer. Til sammen har Aktive Fredsreiser sponset byggeprosjektet med 157 400 kroner.

Skole i Kambodsja:

Aktive Fredsreiser har i mange år hatt prosjekter i Sutukoba i Gambia. Nå har engasjementet utvidet seg til Asia, nærmere bestemt Pongro Village, som ligger rett utenfor tempelbyen Siem Reap i Kambodsja.

Helsingforskomiteen

Aktive Fredsreiser støtter Den norske Helsingforskomitéens arbeid for menneskerettigheter og demokrati i Europa.

Dråpen i Havet

Aktive Fredsreiser støtter Dråpen i havets arbeid med å bistå mennesker på flukt. Arbeidet er hovedsakelig rettet mot barn og deres mødre.