Reisevilkår

Reisevilkår – Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser - Travel for Peace sine vilkår baserer seg på "Lov om pakkereiser og reisegaranti" av 15. juni 2018.

STANDARD PÅ OVERNATTING OG MAT
For å kunne tilby rimelige turer er overnattingssteder og restauranter av nøktern standard. Normalt overnatter vi på hotell med flersengsrom (3-4) med bad på rommet. Dette kan eksempelvis være dobbeltrom der det er satt inn ekstra senger/madrasser. Det kan også forekomme at vi pga. kapasitetsutfordringer i høysesong må velge overnattingssteder med flere senger (maks 6) pr. rom og bad på gangen.  Dette kan være ungdomsherberger.
Av samme grunn kan det forekomme at overnattingsstedet ligger utenfor sentrum, eller i en nærliggende by.

Reisende med spesielle behov må opplyse om dette ved bestilling. Våre hotell i utlandet er tilrettelagt og godkjent etter lokale krav, og standarden kan derfor avvike fra kravene satt av Norsk Handikapforbund. Tilgang til alle fasiliteter på stedene vi besøker kan ikke garanteres.

VIKTIGE TIDSFRISTER
Depositumet på kr 500,- pr. deltager må betales senest 3 måneder før turen. Hoved faktura forfaller 35 dager før turen.
Deltagerliste (OBS! fødselsdato) fordelt i flersengsrom må vi ha senest 10 uker før turen. Skjemaet kan hentes på vår hjemmeside www.aktive-fredsreiser.no/rom_lugarskjema.htm . Av denne listen skal det også fremgå hvis noen vil ha singel-/dobbeltrom. Hvis det er matallergi/mathensyn må dette skjemaet brukes www.aktive-fredsreiser.no/allergiskjema.htm.
Ved endringer av lister senere enn 35 dager før avreise er det administrasjonsgebyr på kr 200,- pr. endring.

14 dager før turen er det ikke mulig å gjøre endringer. (Inngangsbillettene til Auschwitz er personlige og må registreres på navn)

AVBESTILLINGSREGLER
Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,- pr. pers.
Ved avbestilling mellom 59 – 35 dager før avreise, betales et beløp tilsvarende depositum på turen – ved avbestilling 34 -15 dager før avreise belastes 50 % av turprisen. Ved avbestilling 14 – 0 dager før avreise, manglende oppmøte/sykdom, manglende pass e.l. tilbakeholdes 100 % av turprisen.
OBS! Ved avbestilling som innebærer at antallet kommer under 45 personer vil også grunnprisen pr. person øke.

Enkeltpersoner kan vederlagsfritt overdra sin reise til en annen person innen 60 dager før avreise. Etter det tilkommer et gebyr på kr 200,-

14 dager før turen er det ikke mulig å gjøre endringer. Jf. Pakkereiseloven § 18.

VILKÅR OG AVBESTILINGSREGLER VED GRUPPE (NORWEGIAN)
Depositum:
Depositum på 30 % av billettprisen inkludert skatter og avgifter må betales innen 14 dager etter at tilbudet er bekreftet.
Depositum må betales inn samlet, og er ikke refunderbart ved avbestilling av hele gruppen.
Restbetaling:
Restsum kommer på hoved faktura, og har forfall senest 35 dager før avreise.
Redusering /Kansellering:
Det er tillatt å redusere antall reisende med inntil 10 % pr. strekning uten tap av depositum.
Siste frist for reduksjon, er 40 dager før utreise. 
Det gis ingen refusjon av innbetalt restsum.
Ekstra billetter/ økning av gruppe booking:
Det er ikke mulig å øke opp en gruppe bestilling. Dersom det er behov/ønske om flere billetter,
må disse bestilles enkeltvis. Det må tas forbehold om tilgjengelighet og pris.
Disse billettene har egne vilkår og må betales 100% med kort frist.
Ved avbestilling av flyreisen er det flyselskapets egne vilkår for avbestilling som gjelder.
Disse finner du på linken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at flybilletter på økonomiklasse ikke er refunderbare, uansett årsak til kanselleringen.
Ved alle flyreiser reiser man i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar.
Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.
Flyselskapets reisevilkår: https://www.norwegian.no/infourl/infoidnorwegiangrouptravelconditions/ 

AVBESTILLING VED SYKDOM
Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårs reiseforsikringer og bør tegnes gjennom forsikringsselskap. Da gjelder forsikringsselskapets regler.

FORBEHOLD
Vi forbeholder oss retten til forandring i programmet inkl. bytte av hotell, buss, ferje og reiseleder.
Etter inngått avtale vil kunden bli holdt løpende orientert om endringer i form av justert program. Dersom det viser seg at deler av reisens innhold ikke kan gjennomføres, vil kunden tilbys et alternativt opplegg eller få en reduksjon i pris tilsvarende kostnaden på aktiviteten.
Aksept av endringen skal bekreftes/avkreftes innen syv virkedager. I motsatt fall ansees endringen som bekreftet.

Guiding og presentasjoner vil normalt skje på norsk eller engelsk. I noen tilfeller kan det være et annet språk, men i så fall med norsk eller engelsk tolk.

Etter at avtalen er inngått kan prisen kun endres som en direkte følge av:

  1. Prisen på persontransport som følge av prisen på drivstoff eller andre energikilder.
  2. Skatte- eller avgiftsnivået for reisetjenestene som inngår i avtalen, eller
  3. Valutakurser. Ved valutaendring på mer enn +/-3 % mellom NOK og EUR fra kontraktinngåelse til betaling av sluttfaktura, kan begge parter kreve tilsvarende prisjustering.

Prisen kan ikke endres senere enn 20 dager før reisen starter. Ved en eventuell prisstigning på mer enn 8 % kan den reisende avbestille turen uten gebyr.


INFORMASJON OM KUNDENS RETTIGHETER
Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Reisen du tilbys er omfattet av Pakkereiseloven. Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Aktive Fredsreiser har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. Aktive Fredsreiser har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.
Kontaktinformasjon til Reisegarantifondet: www.rgf.no  firmapost@rgf.no
Ved uenighet mellom leverandør og kunde er Pakkereisenemda klageinstans: https://reiselivsforum.no/web/home/

Så fremt ikke annen lovgivning definerer leverandørens erstatningsansvar, er erstatningsansvaret begrenset til tre ganger pakkereisens pris.

Den reisende har plikt til, uten ugrunnet opphold, å informere (reiseleder eller vakttelefon) om enhver mangel som konstateres under reisen, slik at arrangøren har mulighet til å rette opp forholdet.

Aktive Fredsreiser er ansvarlig for at alle reisetjenestene som inngår i avtalen leveres på en tilfredsstillende måte etter pakkereiseloven kapittel 5. Aktive Fredsreiser er også forpliktet til å yte bistand til reisende i vanskeligheter i tråd med pakkereiselovens §36.

Det endelige programmet vil inneholde kontaktinformasjon til reiseleder, overnattingssteder og vakttelefon.
Avtalen er bindene når tilbudet er signert av begge parter. Alternativt når tilbudet er signert av leverandør og bekreftet på mail med referanse til avtalens dato.

Aktive Fredsreiser / Travel for Peace AS
Fredshuset, Kranveien 4b, Postboks 19, N-4951 RISØR
Telefon: 37 15 39 00
Fax: 37 15 43 58
www.aktive-fredsreiser.no

Oppdatert 28.01.2019