Klasseturer

Fordi vi tror store inntrykk gir varige avtrykk


KlasseturAktive Fredsreiser

Vi arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at det er deres egne holdninger og handlinger som er agjørende. Dette arbeidet gjør vi gjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredskapende prosesser
- Rettferdig fordeling

Statlig tilskudd

Stortinget har øremerket 15 millioner kroner årlig til holdningsskapende skoleturer som bl.a. Aktive Fredsreiser arrangerer. Dette er en del av handlingsplanen mot antisemittisme. På denne måten kan vi bidra til at flere skal få mulighet til å reise på klasseturer. Det kan lære elevene mye om temaer som antisemittisme, menneskerettigheter og menneskeverd.

Skolebesøk

Helga Arntzen på skolebesøkHvis dere ønsker besøk fra oss for å få mer informasjon om ideologien bak turene, er det bare å ta kontakt.

Dette er et gratis tilbud fra Aktive Fredsreiser.


Nyheter

Willy Brandt prisen 2022 til Helga Arntzen

Willy Brandt prisen

Willy Brandt-prisen for 2022 går til Helga Arntzen fra Norge og Joachim Dorfmüller fra Tyskland. Begge får prisen for sin personlige innsats for de norsk-tyske forbindelsene.

Helga Arntzen får prisen for hennes innsats for mangfold, konfliktløsing og fred, og for det imponerende arbeid og engasjement hun har lagt ned for å fremme kunnskap om Tyskland blant norsk ungdom. Hennes arbeid danner grunnlag for nye generasjoners interesse for Tyskland, i tillegg til det mer historiske aspekt. Helga Arntzen har med sin innsats bidratt vesentlig til å styrke de norsk-tyske forbindelsene.

Pressemeldingen fra Willy Brandt stiftelsen (ny fane)
Pressemeldingen i pdf (ny fane)
19.10.2022

Åtte glass er slått – vakta er over

Tirsdag 20. september døde Trygve Haavald Johansen (Laheim). Denne sjøens hedersmann og krigshelt ville fylt 101 år i neste måned.
Han ble født i Stallogargo i Finnmark 16. oktober 1921. Som 16-åring  dro han til sjøs, de første par årene i kystfart i Norge. Etter en sesong med sildefiske , dro Trygve i utenriksfart som 18-åring, kun måneder før krigen brøt ut. Han mønstret på som lemper om bord i Fred. Olsen-skipet DS Borgholm, i utenriksfart den 1. april 1940, og var til sjøs under hele krigen.

Nekrolog - Åtte glass er slått - vakta er over

22.09.2022

Utstillingen "Med æren i behold" på Risørhuset

Krigsseilerutstilling på Risør bibliotek

Lørdag 24. september vil Frank Thorsen og Oddvar Schølberg holde foredrag om krigsseilernes innsats. Det starter kl. 14.00 og varer en time.
Det er gratis entre.

Utstillingen "Med æren i behold" på Risør bibliotek
16.09.2022

Reddende bevilgning 

Aktive Fredsreiser reddende bevilgning

Nyheten om at Aktive Fredsreiser får to millioner i ekstrabevilgning ble kjent da revidert nasjonalbudsjett ble offentliggjort. 

Reddende bevilgning  

12.05.2022

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE