Hasan Kassas

Hasan Kassas

Hasan Kassas kom til Norge som kvoteflyktning fra Syria august 2014. Han er født i Saraqib i Nord-Syria. Han studerte jus i Libanon. Mens han studerte måtte han med jevne mellomrom fornye oppholdstillatelsen. Dette måtte gjøres fra syrisk side av grensen. Kassas var kjent som regimekritiker, og en gang han krysset grensen gikk det galt. Han ble arrestert av Assads folk.

 

– Jeg satt 217 dager i fengsel og opplevde alt det grusomme og ubehagelige som internasjonale medier skriver om. Alt av menneskerettighetsbrudd som skjer i fengslene i de regimekontrollerte områdene, og som rapporteres om, er sant. – Å sitte i fengsel i et totalitært land som Syria har som formål å knekke deg person. Du skal behandles på en måte som gjør at du endrer dine holdninger, og vil bli mer føyelig og mindre villig til å sette deg opp mot autoritets- og maktmisbruk. – Norge har styrket min vilje til å tro på frihet og demokrati, og til å si hva jeg mener. Jeg har nå sjansen til å fortelle om min historie og gjøre resten av verden bevisst på hva som foregår i Syria. Jeg ser det som en plikt fordi jeg fikk sjansen til å komme til et nytt land, og til å leve et bedre liv, i frihet. Hasan er forfatter og jobber i dag som tolk.

Krigen i Syria har ført til at det inne i Syria befinner seg ca 7 millioner mennesker som er internt fordrevne fra sine hjem. Omtrent like mange har flyktet til Libanon, Jordan og Tyrkia. Mange har også prøvd seg på den farlige reisen over Middelhavet til Europa. Over en million flyktninger kom til Europa i 2015. De aller fleste i båter fra Tyrkia til Hellas. Over 130.000 har kommet samme vei første halvår 2016. Europa har svart på denne folkevandringen med å bygge høyere gjerder. Dette har bl.a. ført til at vi i Norge har den laveste asylinnvandringen noen sinne. Men, det betyr ikke at problemet er løst. I Hellas befinner det seg over 60.000 mennesker som ikke kommer seg noen vei. Det er mennesker som har flyktet fra krig og terror, og det er aller flest kvinner og barn. Felles for de alle er at de har dramatiske historier med seg bagasjen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE