Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossDen kalde krigen av David Taylor

Av Christian Schibstad

Den kalde krigenEtter å ha lest bøkene "Den kalde krigen" og "Holocaust", og hvor jeg samtidig viser til erfaring som gjennom mange år med Aktive Fredseier, vil jeg sterkt anbefale begge bøkene. De går direkte inn i ungdomsskolens pensum, og gjør det samme for videregående skoler. Bøkene kan med fordel erstatte, eventuelt supplere, lærebøkene. Begge bøkene er lettleste og med mange gode kart og illustrasjoner. Ved å ha lest bøkene på forånd, vil elevene være svært godt forberedt på opplevelsene de får på tematurene.

Bøkene gir en svært god, enkel og oversiktelig innføring i de forhold som temareisene omhandler. I boka Holocaust kan man lese om hvordan jødeutryddelsen systematisk ble satt i verk. I boka Den kalde krigen blir det fokusert på en del ettervirkninger av den andre verdenskrig. Dersom skolen velger å jobbe med temaet den andre verdenskrigen foran en tematur med Aktive Fredsreiser, vil vi også anbefale boka Hitler fra serien om Ledere i det 20. århundre. Her får elevene en konsentrert og god informasjon om hvordan Hitler kom til makten og hvordan han kunne klare å gjennomføre sin utryddelsespolitikk uten at veken det tyske folk eller ledere i verden innså hva som var i ferde med å skje før detter flere år.