Gene Sharp - 198 metoder for ikkevold

198 metoder for ikkevoldelig handling
(Metoder samlet av Gene Sharp fra The Albert Einstein Institution.)

Gene Sharp
Gene Sharp

Formelle ytringer
1. Offentlige taler
2. Støttebrev eller kritiske brev
3. Erklæringer fra organisasjoner og institusjoner
4. Signerte kunngjøringer
5. Offentliggjøring av anklager og hensikter
6. Underskriftskampanjer

Massekommunikasjon
7. Slagord, karikaturer og symboler
8. Bannere, plakater og skilt
9. Løpesedler, brosjyrer og bøker
10. Aviser og tidsskrifter
11. Innspillinger, radio og fjernsyn
12. Slagord på himmelen (”Skywriting”) og på bakken (”Earthwriting”)

Synliggjøring av gruppen
13. Utsendinger
14. Satiriske kåringer
15. Lobbyvirksomhet
16. Blokader/vakthold
17. Liksomvalg

Symbolske handlinger
18. Flagge og bruke symbolske farger.
19. Bære symboler
20. Bønn og andakt
21. Spre symbolske gjenstander
22. Kle av seg i protest.
23. Ødelegge egen eiendom
24. Symbolske lys
25. Vise frem portretter
26. Veggmalerier
27. Nye skilt og navn
28. Symbolske lyder.
29. ”Ta tilbake” symboler.
30. Uhøflige gester

Press på enkeltmennesker
31. ”Hjemsøke” regimets representanter.
32. Håne regimets representanter.
33. Ømgås motparten og hverandre.
34. Nattevåk.</p>

Drama og musikk
35. Satiriske sketsjer og fantestreker
36. Teaterforestillinger og konserter
37. Sang 

Prosesjoner
38. Opptog
39. Parader
40. Religiøse prosesjoner
41. Valfart
42. Kortesjer 

Hedring av de døde
43. Politiske sørgetilstelninger
44. Liksombegravelser
45. Protestbegravelser
46. Minnestunder ved gravsteder 

Folkesamlinger
47. Protest- eller støttemarkeringer
48. Protestmøter
49. Kamuflerte protestmøter
50. Seminarer 

Uttreden og forsakelse
51. Forlate et sted i protest
52. Stillhet
53. Takke nei til utmerkelser
54. Snu ryggen til 

 METODER FOR SOSIAL SAMARBEIDSNEKT
Utfrysning av personer
55. Sosialt boikott
56. Selektiv sosial boikott
57. Organisert sexnekt
58. Bannlysing
59. Forbud mot religiøs deltagelse 

Ikke-deltagelse i arrangementer, tradisjoner og institusjoner
60. Avlyse sosiale begivenheter
61. Boikotte sosiale begivenheter
62. Studentstreik
63. Sosial ulydighet
64. Uttreden av sosiale institusjoner 

Uttreden av sosiale strukturer
65. Bli hjemme
66. Fullstendig personlig samarbeidsnekt.
67. Arbeidsflukt
68. Søke tilflukt
69. Kollektiv forsvinning
70. Protestutvandring (hijrat ) 

 METODER FOR ØKONOMISK SAMARBEIDSNEKT:
BOIKOTT Tiltak for forbrukeren
71. Forbrukerboikott
72. Styre unna boikottede varer
73. Nøysomhet
74. Holde tilbake leie
75. Leienekt
76. Nasjonal forbrukerboikott
77. Internasjonal forbrukerboikott 

Tiltak for arbeidere og produsenter
78. Arbeiderboikott
79. Produsentboikott 

Tiltak for mellomledd
80. Leverandør- og grossistboikott 

Tiltak for eiere og administrasjon
81. Handelsboikott
82. Nekte utleie eller salg av eiendom
83. Lockout
84. Nekte industriell bistand
85. ”Generalstreik” i næringslivet 

Tiltak for investorer
86. Uttak av bankinnskudd
87. Nekte å betale skatt, gebyrer og avgifter
88. Nekte å betale gjeld eller renter
89. Avskjøre kapital og kreditter
90. Nekte å oppgi inntekt
91. Avvise statens penger 

Tiltak for stater
92. Nasjonal handelsblokade
93. Svarteliste næringsdrivende
94. Internasjonalt eksportforbud
95. Internasjonalt importforbud
96. Internasjonal handelsblokade 

METODER FOR ØKONOMISK SAMARBEIDSNEKT: STREIK
Symbolske streiker

97. Proteststreik
98. Lynstreik 

Landbruksstreiker
99. Bondeststreik
100. Gårdsarbeiderstreik
101. Nekte tvangsarbeid 

Streiker for spesialgrupper
102. Fangestreik
103. Håndverkstreik
104. Akademikerstreik Vanlige streiker
105. Bedriftsstreik
106. Bransjestreik
107. Sympatistreik 

Avgrensede streiker
108. Avdelingsstreik
109. Gradvis strekutvidelse
110. Gå-sakte-aksjon
111. Nekte overtid og alt ekstraarbeid
112. Falsk og kollektiv sykemelding
113. Masseoppsigelse
114. Nekte bestemte arbeidsoppgaver
115. Punktstreik 

Storstreiker
116. Sektorstreik
117. Generalstreik 

Kombinasjoner av streiker og midlertidig nedleggelser
118. Hartal (indisk masseprotestform som innebærer stenging av alle arbeidssteder)
119. Økonomisk motivert driftsstans 

METODER FOR POLITISK SAMARBEIDSNEKT
Autoritetsavvisning

120. Holde tilbake eller oppgi lojalitet
121. Nekte å motta offentlig støtte
122. Litteratur og taler som forfekter motstand 

Innbyggernes motvilje mot myndighetene
123. Boikott av lovgivende organer
124. Boikott av valg
125. Boikott av offentlige stillinger og posisjoner
126. Boikott av departementer, etater og andre offentlige institusjoner
127. Boikott av offentlige utdannelsesinstitusjoner
128. Boikott av organisasjoner støttet av myndighetene
129. Nekte å bistå militære og polititjenestemenn
130. Fjerne egne skilt og egen merking
131. Nekte å godta oppnevnte embetsmenn
132. Nekte å oppløse eksisterende institusjoner 

Innbyggernes alternativer til lydighet
133. Nølende og tregt samtykke
134. Ulydighet i fravær av direkte oppsyn
135. Folkelig ulydighet
136. Skjult ulydighet
137. Nekte å oppløse forsamlinger eller møter
138. Sitt-ned-aksjoner
139. Nekte å møte til militærtjeneste og deportasjon
140. Gjemme seg, flykte og bruke falsk identitet
141. Sivil ulydighet mot ”ugyldige” lover 

Tiltak for offentlig ansatte
142. Selektiv bistandsnekt fra embetsmenn
143. Blokkere kommandolinjer og informasjonskanaler
144. Forhaling og hindring
145. Generell administrativ motvilje
146. Judisiell motvilje
147. Overlagt ineffektivitet og selektiv samarbeidsnekt fra militære og polititjenestemenn
148. Mytteri 

Tiltak for nasjonale myndigheter
149. Halvlovlige omgåelser og utsettelser
150. Samarbeidsnekt i frittstående etaer 

Tiltak for internasjonale myndigheter
151. Endre diplomatiske og andre forbindelser
152. Utsette og avlyse diplomatiske begivenheter
153. Holde tilbake diplomatisk anerkjennelse
154. Kutte diplomatiske forbindelser
155. Tre ut av internasjonale organisasjoner
156. Nekte medlemskap i internasjonale organer
157. Ekskludere fra internasjonale organisasjoner 

METODER FOR IKKE-VOLDELIG INNGRIPEN
Psykisk inngripen

158. Utsette seg for naturkrefter
159. Faste
159 a. Faste som moralsk pressmiddel
159 b. Delvis sultestreik
159 c. Full sultestreik
160. Ankesaker
161. Ikke-voldelig trakassering 

Fysisk inngripen
162. Sitt-ned-aksjoner
163. Stå-opp-aksjoner
164. Kjøretøysaksjoner
165. Menneskeflommer
166. Rabalderaksjoner
167. Bønneaksjoner
168. Ikke-voldelige angrep
169. Ikke-voldelige flyangrep
170. Ikke-voldelig invasjon
171. Ikke-voldelig avbrytelse
172. Ikke-voldelig sperring
173. Ikke-voldelig okkupasjon 

Sosial inngripen
174. Etablere nye sosiale mønstre
175. Overbelaste anlegg og innretninger
176. Gå-sakte-aksjoner
177. Taler og opprop
178. Geriljateater
179. Alternative sosiale institusjoner
180. Alternative kommunikasjonssystemer 

Økonomisk inngripen
181. ”Omvendt” streik ved å arbeide for mye
182. Forbli på arbeidsplassen under streik
183. Ikke-voldelig annektering av landområder
184. Trosse blokader
185. Politisk motivert forfalskning
186. Preventivt kjøp av strategiske produkter
187. Beslaglegge aktiva
188. Dumping 189. Selektiv handel
190. Alternative markeder
191. Alternative transportsystemer
192. Alternative økonomiske institusjoner 

Politisk inngripen
193. Overbelaste administrative systemer
194. Avsløre hemmelige agenters identitet
195. Søke fengsling
196. Sivil ulydighet mot ”nøytrale” lover
197. Arbeid uten samarbeid
198. Dobbel suverenitet og parallelt styre

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE