Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossArven fra de overlevende

En av grunnpilarene på våre dokumentasjonsreiser er tidsvitnene. Dette er kvinner og menn som selv har fått føle nazismens nedverdigende menneskesyn på kroppen. Det er vel ingen som kan fortelle denne historien - som nettopp den som selv har opplevd å sitte i fangenskap.

Derfor er også våre mange trofaste tidsvitner den største ressursen vi har. Det budskapet som de formidler setter i gang en prosess, som igjen gir oss tro og håp for at vi sammen kan skape en bedre verden. Det at turdeltakerne får reise sammen med et av våre tidsvitner er det beste vern mot likegyldighet. De bidrar til å levendegjøre en historie som for dagens unge mennesker lett kan bli fjern og uaktuell samtidig som de gir et positiv innspill til bekjempelse av vold og rasisme.

Ved å lytte til tidsvitnenes egen historie får vi også en unik mulighet til å få et bedre innblikk i menneskenes sammensatte natur - der det positive og negative gror side om side. Så er spørsmålet vi sitter tilbake med etter turen: Hvilket av disse to elementene er det som vi gir best vekstmuligheter? Pr i dag så har vi 80 navn på vår liste over tidsvitner.

Tidsvitner fra vår egen tid

Men vi mennesker har likevel ikke tatt til oss den lærdom vi burde etter at 2. verdenskrig sluttet. I tiden etterpå har det vært over 150 større og mindre kriger rundt om på kloden vår. Kriger og konflikter pågår fremdeles, og historien gjentar seg. Demokratiske spilleregler må vike for diktaturer og tyranniske statsledere og deres medløpere. Menneskerettigheter settes til side og mennesker med annet syn settes i fengsler og leirer, og tortureres under umenneskelige forhold.

Mange av disse tidligere fangene – både fra vårt eget kontinent og ikke minst Sør-Amerika har funnet veien til Norge, og bosatt seg her under trygge forhold. Men det er ikke alle som har fått bearbeidet sine opplevelser, og dermed heller ikke er klare til å formidle sin historie Men Aktive Fredsreiser er i kontakt med flere av dem, og de vil etter hvert finne sin plass som tidsvitner. Dermed får vi en ny ressurs som vil bringe vår egen tids historie nær inn på oss.

Tidsvitnene er en grunnpilar

Våre tidsvitner er levende vitnesbyrd om hva som skjer nå det onde dominerer, og hvordan det blir når menneskerettigheter og menneskeverd blir satt til side, Disse kvinner og menn er en av grunnpilarene i reisevirksomheten vår. Og en av dem – Blanche Major er Aktive Fredsreiser høye beskytter. (Se egen artikkel om henne)

Sammen med de andre tidsvitnene bidrar hun til å levendegjøre historien på en helt spesiell og uforglemmelig måte.

Det er så riktig som en av våre turdeltakere skrev: "Det ble en helt spesiell opplevelse som jeg er svært glad for å ha vært med på. Vi hadde med oss et vitne fra disse KZ-leirene – Magnhild Bråthen – og hun gjorde et sterkt inntrykk."

Olden skule skriver i sin tilbakemelding ang. tidsvitnet Birger Jacobsen:

"Det har vore ein aktiv tur og du som eldstemann har gått føre som eit lysande eksempel på at alder er inga hindring for å kunne gjennomføre ein slik tur med stil. Gjennom denne turen har du lært oss mykje meir enn tusen ord kan seie – med enkle innspell, kroppsspråk og det at du satt namn på følelser og tankar du gjorde deg under krigen og i ettertid. Du kjem til å vere ein del av denne historia for oss alle.."