Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossDebatt om presisering

29.02.2008

Aktive Fredsreiser er glad for den foreløpige presiseringen av gratisprinsippet fra kunnskapsministeren, selv om debatten fortsetter. 

I Moss-avis.no verserer debatten rundt gratisprinsippet. Debattantene er kritisk til uttalelsene fra kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. De mener at det ikke er mulig å samle inn nok penger, og arrangere skoleturer, i tråd med retningslinjene i gratisprinsippet. Aktive Fredsreiser derimot, er glad for presiseringene kunnskapsminister Solhjell har kommet med og setter særlig pris på at han fremhever MULIGHETENE som finnes for å arrangere skoletur i den offentlige grunn- og videregående skole.

Aktive Fredsreiser sitt problem i forhold til gratisprinsippet har nemlig aldri vært rettet mot selve prinsippet om gratis skole, men at prinsippet fra ulikt hold har blitt tolket som at det var ulovlig å arrangere skoleturer overhode – selv om lærere, foreldre og elever maktet å samle inn midlene i tråd med gratisprinsippet! Vår erfaring er at skoleledelsen, lærere, foreldre og elever er meget kreative i sine virkemidler når det gjelder å arrangere skoleturer i tråd med gratisprinsippet.

En nøkkel til suksess i denne sammenheng er å starte planleggingen av skoletur så snart elevene begynner på ungdomsskolen. De fleste skolene som reiser på tur med oss arrangerer et foreldremøte allerede på starten av 8. årstrinn, hvor klassen i helhet, bestemmer seg for om de skal reise på tur i løpet av 10. årstrinn eller ikke. Hvis det blir enighet om å gjennomføre en skoletur, blir det nedsatt en økonomigruppe blant foreldrene, som da får ansvar for økonomiplanleggingen og trinnets reisekasse.

Eksemplene er mange når det gjelder hvordan elever, foreldre og lærere finansierer skoleturene. Noen klasser lar overskuddet fra elevbedrifter gå direkte inn i en felles klassekasse, noen er aktive i dugnadsarbeid i lokalmiljøet, og andre er flinke til å søke midler fra ulike hold.

Før jul ble vi tipset om en klasse som framførte en julekonsert i sin lokale kirke, hvor inntektene fra den symbolske inngangsbilletten gikk til klassens skoletur! I tillegg til at slike aktiviteter er inntektsbringene er det jo også flotte, tverrfaglige erfaringer elevene har nytte av i mange skolefag.

For flere tips og ideer til finansiering i tråd med gratisprinsippet – Tips til økonomikomiteen

God tur!