Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossIkke slutten på skoleturene!

Aktive Fredsreiser
03 september 2003

Presiseringen av gratisprinsippet i grunnskolen har gjort at en del skoleledere har stoppet skoleturene med Aktive Fredsreiser. - Det har aldri vært Regjeringens hensikt, sa medlem i Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen Jan Olav Olsen i et møte med Aktive Fredsreiser i september. Han mener turene er svært verdifulle for skolene, og vil be om at departementet sender ut et nytt rundskriv slik at intensjonen i loven kommer fram.

Jan Olav Olsen mener skolelederne tolker det nye rundskrivet om gratisprinsippet i skolen for strengt når de stopper holdningsskapende skoleturer.
- Skolene kan ikke lenger stå for innsamling av penger til disse turene. Men det er ingenting i veien for at foreldrene og elevene kan ta seg av den økonomiske siden, presiserte Olsen.
Han har selv vært rektor i sin hjemkommune Gjerstad, og vet både som skolemann og far at disse turene er verdifulle for de unge. Det var også kommunestyret i Gjerstad enige om, og i Olsens ordførertid på 1990-tallet bevilget de 1000 kr per elev til disse turene.
Flere hundre skoler reiser hvert år til Auschwitz som en del av undervisningen, og dyktige lærere bruker turene som knagger til praktisk undervisning både i historie, tysk, samfunnsfag, matematikk og musikk.
- Rundskrivet som har gjort at mange skoler har stoppet turene, er nøye med å presisere hva som ikke er tillatt. Men selv om skolene ikke kan stå for innsamling av penger til turene, er det ingenting i veien for at skolene både kan ta initiativ til turene og bruke dem aktivt i undervisningen. Mange klasser som reiser på disse turene har dugnader for å skaffe penger. Hvis ikke gaver, dugnader og loppemarkeder får inn nok penger til at turene blir fullfinansiert, så kan foreldrene spleise på å betale restbeløpet. At ikke skolene kan føre lister over innebetalinger, betyr ikke at ikke foreldrene kan det, sa Jan Olav Olsen. Han fortalte for øvrig at på Sunde skole i Gjerstad førte elevenes dugnader flere ganger til at det kom inn så mye penger at turene ikke bare ble gratis for foreldre; elevene fikk også kontanter utbetalt etter turene!
- En konsekvens av gratisprinsippet vil for noen skoler bli et enda nærmere samarbeid mellom skolen og foreldrene, og forhåpentlig et større foreldreengasjement, mente Olsen.
- Jeg vil ta denne saken opp i KUF-komiteen, og be om at departementet sender ut et rundskriv som klarere peker på løsninger for de skolene som ønsker å bruke disse turene som et verdifullt ledd i undervisningen, sa Jan Olav Olsen på møtet med Aktive Fredsreiser den 17. september.
Aktive Fredsreiser har også tatt denne saken opp i et brev til statsråd Kristin Clemet, sendt 3. september 2003.