Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1901 Frédéric Passy, Frankrike

Passy ble født i Paris i 1822. Han studerte jus og samfunnsvitenskapelige emner, og ble forsker og vitenskapsmann.

Frederic PasseyHan arbeidet for fri konkurranse og fri handel. Han mente fritt varebytte mellom nasjoner ville øke interessen for å holde på freden. Dermed kunne man bruke mindre ressurser på militærvesen og slik fremme velstand for alle og fred mellom nasjoner. Passy grunnla det første fredsforbundet hvor han ble sekretær og arrangerte internasjonale fredskongresser. Han engasjerte seg i politikken både lokalt og nasjonalt og sto sentralt i den internasjonale fredsbevegelsen i 1870- og 80-årene. Det var derfor en lang rekke institusjoner og enkeltpersoner som foreslo Passy som kandidat til fredsprisen i 1901. Prispengene kom godt med da han mistet synet og kunne ansette en sekretær som kunne assistere ham i fredsarbeidet.