Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1902 Albert Gobat, Sveits

Gobat var sønn av en protestantisk prest. Han studerte jus og etter å ha avlagt doktorgrad praktiserte han som advokat og foreleste ved Universitetet i Bern.

Albert GobatHan engasjerte seg politisk og ble valgt inn i parlamentet i Bern samtidig som h an ble undervisningsminister i delstatsregjeringen. Hans politiske engasjement gjorde det senere mulig for ham å tre inn i rikspolitikken som igjen førte ham inn i det internasjonale fredsarbeidet. "Den interparlamentariske union" ble hans arena for fredsarbeidet og han fikk i stand interparlamentariske grupper der slike ikke fantes. Han fungerte som bindeledd mellom parlamentarikerne og han samlet og distribuerte litteratur om fredsarbeid. Alt Gobats arbeide var ulønnet. Han sto midt i fredsarbeidet da han døde.