Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1902 Élie Ducommun, Sveits

Ducommun ble født i Genève i 1833. Han arbeidet som lærer og redaktør. Han ble også en ledende lokalpolitiker og ble i 1862 kansler.

Ellie DocummunHan deltok i fredsarbeidet i 1870- og 80-årene og ble valgt til leder da representanter for de nasjonale fredsforeninger besluttet å opprette et sentralt fredsbyrå. Kontoret skulle være et bindeledd mellom fredsorganisasjoner i ulike land og mellom enkeltpersoner. I ti år arbeidet Ducommun for Fredsbyrået uten lønn, og det lønnede arbeide han hadde sto han i fare for å miste. Det ville derfor ha vært vanskelig for ham å fortsette fredsarbeidet om han ikke hadde vunnet fredsprisen. Etter å ha mottatt fredsprisen fortsatte Ducommun sitt arbeide i Fredsbyrået til han døde i 1906.