Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1904 Folkerettsinstituttet

Folkerettsinstituttet er en sammenslutning av eksperter på folkerett som ble stiftet i Belgia i 1873. Instituttet arbeidet for at rettsregler skulle regulere forholdet mellom statene og ikke krig og vold.

Det utgav et tidsskrift basert på internasjonal rett og jurister som så betydningen av å styrke internasjonale rettsregler fikk et forum. Instituttet hadde 60 medlemmer og holdt årlige møter. Medlemmene skulle studere grunnlaget for folkeretten, kodifisere internasjonal rett og arbeide med andre internasjonale spørsmål. Dette var første året prisen ble gitt til en organisasjon og ikke en enkeltperson, og dette skapte en del debatt.