Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1905 Bertha von Suttner, Østerrike

Von Suttner hadde grevinnetittel, og tilhørte den böhmiske høyadel. Faren døde før hun ble født, og moren spilte bort hele familieformuen på kasino. Hun måtte derfor klare seg på egenhånd, og tok arbeide som guvernante hos en adelsfamilie i Wien.

Bertha von SuttnerHun forelsket seg i den syv år yngre sønnen i huset og hennes følelser ble gjengjeldt og de giftet seg - mot hans foreldres vilje. De måtte derfor bryte med familien, og livnærte seg som skribenter. Von Suttner utga boken "Maskintidsalderen" som tok et oppgjør med nasjonalismen og militarismen i de europeiske stater og hun satte frem radikale synspunkter på utdanningsspørsmål, kvinnesak og jordreformer. Hun måtte skrive under pseudonym, da kvinner ikke ble hørt i de politiske og intellektuelle miljø. Boken ble godt mottatt blant de intellektuelle, men Von Suttner ønsket å nå den store skare med sitt fredsbudskap, og skrev romanen "Ned med våpnene". boken ble en suksess og sikret forfatterinnen en plass i verdenslitteraturen. Hun engasjerte seg nå for fullt iden internasjonale fredsbevegelsen.

I 1891 stilte hun seg i spissen for stiftelsen av "Østerrikes fredsforening" og ledet fredskongresser. Hun holdt foredrag og skrev bøker og avisinnlegg om fredsspørsmål.