Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1907 Louis Renault, Frankrike

Renault studerte jus og ble lærer i folkerett ved universitetet i Dijon og Paris og fikk etterhvert professortittel.

Louis RenaultHan skrev 50 artikler og boken "Introduksjon til studiet i internasjonal folkerett" og ble fullt medlem av Folkerettsinstituttet hvor han også senere ble president. Han ble Frankrikes fremste ekspert på internasjonal rett og var konsulent for regjeringen i utenrikssaker. Det var særlig arbeidet på Haag-konferansen i 1899 og 1907 som skaffet Renault internasjonalt ry.

Han satt i kommisjonene som behandlet prinsippene i Genève-konvensjonen. Hans overordnede synspunkt var at det å styrke folkeretten var å skap fred.