Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1908 Fredrik Bajer, Danmark

Bajer var prestesønn og republikaner. Han trosset faren og tok militær utdanning. I fritiden leste han statsrett og historie og holdt seg politisk orientert.

Fredrik BajerHans militærkarriære fikk en brå slutt da hæren reduserte sin stab og han ble oppsagt. Han dro til København og arbeidet som lærer og oversetter, samtidig som han var en flittig skribent og foredragsholder. Han arbeidet for en forening av Norden og stiftet "Nordens Fristatssamfunn" i 1871. Landene skulle ha indre selvstyre, men føre en felles utenrikspolitikk. De skulle være nøytrale. Han var med å opprette "Det internasjonale fredsbyrå" i Bern i 1891 og hadde viktige tillitsverv og fungerte som sekretær for den danske interparlamentariske gruppen.