Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1910 Det internasjonale fredsbyrå

Etter 1870 vokste den folkelige fredsbevegelsen i Europa, og mange ønsket et internasjonalt kontor som kunne samordne virksomheten.

Det internasjonale fredsbyråPå en kongressen i London i 1890 satte dansken Fredrik Bajer frem et forslaget om dette. Vedtektene ble godkjent året etter. Fredsbyrået ble organisert etter sveitsisk lov, slik at det hadde adgang til å motta gaver og legater. I retningslinjene het det at Fredsyrået skulle arbeidet for å lette kommunikasjonen mellom fredsforeninger i ulike land og bistå ved internasjonale konferanser. Driften skulle finansieres med frivillige bidrag. I 1924 flyttet byrået til Genève og fortsatte å organisere fredskongresser og gi ut tidsskrifter. Etterhvert mistet fredsforeningene medlemmer, og det vokste frem en mer radikal antimilitaristisk retning. Under andre verdenskrig lå arbeidet nede og det ble endelig oppløst i 1959.