Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1911 Tobias Micael Carel Asser, Nederland

Bare 22 år gammel tok Asser sin juridiske doktorgrad i hvordan utenlandssaker burde behandles ifølge Nederlandsk statsrett.

Tobias Micael Carel AsserHan ble engasjert av Utenriksdepartementet som rådgiver i utenlandske spørsmål. Sammen med andre jurister startet han Folkerettsintituttet i 1904. Han publiserte også en rekke artikler og verk.