Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1913 Henri La Fontaine, Belgia

La Fontaine ble født i Brussel, og familien tilhørte det øvre borgerskap. Han studerte jus og ble en av landets mest respekterte advokater.

Henri LafontaineHan måtte tåle mye kritikk og hån fra kolleger da han gikk inn i fredsbevegelsen på 1880-tallet. Fra 1889 ble han generalsekretær i organisasjonen "International Arbitration and Peace Association" i Belgia. Da dansken Bajer trakk seg som president i Det internasjonale fredsbyrået i 1907, var La Fontaine en naturlig etterfølger. I 1895 grunnla han det "Internasjonale bibliografiske institutt" som hadde til hensikt å samle dokumentasjon fra hele verden om internasjonale forhold. Ut fra dette arbeidet vokste tanken frem om et sentralt kontor som kunne binde sammen ulike internasjonale foreninger og institusjoner. I 1907 ble dette realisert gjennom "Union of International Associations", med sete i Brussel. I 1910 organiserte unionen en verdenskonferanse for internasjonale organisasjoner.