Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1919 Thomas Woodrow Wilson, USA

I 1912 ble Wilson president i USA, primært på grunn av sitt innenriksprogram, men det ble utenrikspolitikken som skulle komme til å engasjere ham mest.

Thomas WilsonHan hadde studert historie og statsvitenskap og ble professor i rettsvitenskap. Politisk engasjerte han seg for demokratene og ble guvernør i New Jersey. Som president fikk han gjennom et nytt skattesystem som gjorde at de rike måtte bidra mer og senket tollsatsene slik at de møtte økt konkurranse fra Europa. Ved første verdenskrig i 1914 erklærte han USA som nøytral. Han forsøkte tidlig å mekle mellom de krigførende, men uten å lykkes. I 1917 måtte Wilson gi etter - han så Tyskland som en reell trussel for sivilisasjonen. Det var dette som etter store uenigheter gav ham Fredsprisen - han hadde trådt ut av isolasjonen og rakte Europa hånden.