Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1921 Karl Hjalmar Branting

Branting gikk på privatskole og studerte senere naturvitenskap samtidig som han engasjerte seg i sosiale og politiske spørsmål.

Karll Hjalmar BrantingKlasseskillene var store i Sverige på denne tiden. På en reise til kontinentet i 1883 møtte han ledende europeiske sosialister. Han ble fenget av tanken om et rettferdig samfunn kjempet frem gjennom alminnelig stemmerett og fredelige reformer. Han gav opp sin vitenskapelige karriære og begynte som journalist og redaktør i avisen "Sosialdemokraten". Han fikk i stand Sveriges første sosialdemokratiske parti hvor partiprogrammet blant annet inneholdt stemmerett, åtte timers arbeidsdag, gratis utdannelse og avskaffelse av statskirken og den stående hæren. Branting var ikke pasifist men mente at utgifter til forsvaret gikk på bekostning av sosiale reformer. Sverige burde greie seg med et hjemmevern. Branting ble valgt inn i nasjonalforsamlingen samtidig som Sveriges forhold til Norge ble spent. Norge ønsket å oppløse unionen med Sverige og føre egen utenrikspolitikk. Mange fryktet krig mellom de to landene. Branting støttet Norges rett til å gå ut av unionen og talte mot krig og for at konflikten skulle løses gjennom mekling. i 1922 ble han medlem av Folkeforbundets råd og utmerket seg som fredsmekler i internasjonale konflikter.