Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1927 Ludwig Quidde, Tyskland

Quidde hadde en lang utdannelse som endte med doktorgrad i historie. Men en offentliggjøring av to artikler satte en bom for karrieren. Den første var et angrep på den militære opprustningen av det tyske keiserriket. Den andre en kritikk av keiseren og hans maktbruk.

Ludwig QuiddeQuidde engasjerte seg i lokalpolitikken i München, i "Den tyske fredsforeningen" og "Det internasjonale fredsbyrået" i Bern i Sveits. Han mente at hatet mellom Tyskland og Frankrike var en trussel mot freden i Europa. I 1905 ble det holdt en verdensfredskonferanse i Sveits, og der arbeidet man for å få til en politikk som kunne skape forsoning mellom folkene i de to landene. I 1907 ble Quidde valgt inn i den tyske riksdagen for et politisk parti som arbeidet mot opprustning og militarisme. Rett før første verdenskrig brøt ut høsten 1914 ble han valgt til president i den tyske fredsforening. I 1915 skrev han et opprop rettet mot mange tyskeres ønske om å legge nye områder i vest og øst under Tyskland. Myndighetene beslagla oppropet og han ble overvåket resten av krigen. Da Adolf Hitler kom til makten i 1933, flyttet Quidde til Sveits etter at Joseph Goebbels hadde erklært ham som uønsket i Tyskland. De siste syv årene hans ble fulle av redsler. Hans kone var jøde og hadde blitt igjen i Tyskland på grunn av sin far og søster og dette gjorde at han måtte legge bånd på seg i kampen mot naziregimet. I 1940 døde hans kone, og Quidde ble fratatt sitt tyske statsborgerskap fordi han i brev til venner hadde beskrevet det nazistiske regimet svært negativt. I 1941 døde han i Genève, da var han 83 år gammel.