Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1929 Frank Billings Kellogg, USA

Kellogg ble født inn i en fattig familie, men arbeidet seg opp til rikdom og makt. Han ble sakfører bare 21 år gammel.

Frank Billings KelloggNoen år etter var han rådgiver for jernbaneselskaper og gruveselskaper. Det bragte ham i kontakt med noen av USAs rikeste menn. Kelloggs fetter ble valgt til senator i Minnesota og slik ble Kellogg kjent med president Roosevelt. I 1917 ble han valgt til republikansk senator i Minnesota, og i 1922 ble han USAs ambassadør i Storbritannia. I denne posisjonen hjalp han til med å få orden på de tyske krigsskadeerstatningene for å minske spenningen mellom Tyskland og Frankrike. I 1925 ble Kellogg utenriksminister. Den franske utenriksministeren ønsket å binde USA til Frankrike som en garantist mot tyske revansjforsøk, og foreslo en antikrigspakt. Kellogg derimot foreslo en pakt som kunne tiltres av alle stater. i 1928 ble pakten undertegnet i Paris av representanter fra 15 land. Pakten gikk under navnet Briand-Kelloggpakten.