Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1931 Jane Addams (1860-1935), USA

Addams ble født inn i en velstående familie. Foreldrene var kvekere. Moren døde mens hun var spedbarn og da faren brått døde mens hun studerte medisin, fikk hun så store psykiske problemer at hun brøt med studiene og reiste til Europa.

Jane AddamsUnder et besøk i Storbritannia besøkte hun verdens første sosialsenter øst i London som utdannet de fattige. Addams mente at det var veien å gå for å løfte folk ut av sin elendighet, og startet et tilsvarende senter i Chicago sammen men en venninne. Senteret tilbød billig mat, barnehage og kurs for å bedre folkeopplysningen. Mishandlede kvinner og arbeidsløse fikk husly, og fattige immigranter fikk lokaler der de kunne holde bryllup og feire nasjonaldager. "Hull House" som senteret ble kalt hadde teater, musikkskole, gymsal og bad, og stedet ble et møtested for politisk debatt. Addams arbeidet for å forby industrien å ansette barn under 14 år og for å skaffe skikkelige boliger til arbeiderne. Hun kjempet også for kvinners stemmerett. I 1898 økte USAs kontroll over Filippinene, Hawaii og andre øyer i Stillehavet, og tok kontroll over Puerto Rico og Cuba. Addams tilhørte den ant-imperialistiske fløyen i USA som kritiserte regjerings krigspolitikk. Hun gav ut en bok hvor hun lanserte en aktiv fredspolitikk. Hun hadde tro på at det ville være mulig å utvikle en folkerett, en internasjonal domstol og en verdensforsamling for alle nasjoner. Første verdenskrig brøt ut, og i 1915 stiftet Addams "Women's Peace Party" og arrangerte "Women's Peace Congress", som ble en suksess selv om myndighetene i de krigførende land forsøkte å forhindre den. Etter konferansen reiste Addams og andre kvinner rundt for å få statsmenn i nøytrale land til å gå inn for en ny fredskonferanse. Da USA engasjerte seg i krigen i 1917 kritiserte Addams beslutningen sterkt, og hun ble overvåket og utskjelt i pressen. I offentligheten ble hun forvandlet fra fredshelgen til en fare for fedrelandet. Da krigen var over og seierherrene innkalte til fredskonferansen i Versailles i 1919, sto Addams i spissen for en parallell kvinnekonferanse med deltakere fra 14 land i Sveits. Konferansen munnet ut i stiftelsen av "Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet".

Addams ble valgt til president i kvinneligaen, en stilling hun beholdt i 10 år. Som liganes president reiste hun verden rundt for å stifte avdelinger og tale for nedrustning og forbud mot giftgass og bakteriologisk krigføring. Hun talte også varmt for Ghandis ikkevolds-strategi.