Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1934 Arthur Henderson, Storbritannia

Henderson var fattiggutten fra Glasgow som endte opp som landets utenriksminister. Da faren døde måtte den 12 år gamle gutten begynne å arbeide på et jernstøperi.

Arthur HendersonSom 18-åring meldte han seg inn i fagforeningen, og noen år senere ble han sekretær for foreningen. Slik begynte hans livslange innsats for britisk fagbevegelse som senere gav ham verv på regionalt og nasjonalt nivå. Henderson hadde et kristen livssyn og var opptatt av at evangeliets budskap måtte komme til uttrykk i aktive handlinger og trodde på en nær forbindelse mellom religion og politikk. Han engasjerte seg politisk og fikk ledende posisjoner i Arbeiderpartiet. I de første årene etter verdenskrigen var Henderson en ivrig talsmann for Folkeforbundet. Han deltok i utarbeidelsen av Genèveprotokollen om fredelig avgjørelse av internasjonale tvister som ble vedtatt av Folkeforbundet. Da Henderson ble utenriksminister tok han til orde for å styrke Folkeforbundets adgang til å straffe fredsbrytere med økonomiske og militære sanksjoner. Han tok initiativ til en nedrustningskonferanse og ble valgt til konferansens president.