Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1945 Cordell Hull, USA

Hull studerte juss som ung og bare 20 år gammel begynte han å arbeide som advokat. Fra 1893-97 satt han som representant for Demokratene i Tennessees delstatsforsamlingen.

Cordell HullI 1906 ble han valgt inn i Representantenes hus i Washington, og beholdt plassen til 1931. I 1933 ble han utnevnt som utenriksminister av president Roosevelt. Denne stillingen hadde han i 11 år - lengre enn noen før ham. Da USA kom med i den andre verdenskrig overtok Roosevelt mye av ansvarte for utenrikspolitikken. Hull deltok aktivt i planleggingen av en ny verdensorganisasjon - de Forente Nasjoner (FN). allerede i 1939 ble det nedsatt en ekspertgruppe til å utrede spørsmålet. I de følgende årene arbeidet Hull målbevisst for å sikre arbeidet bredest mulig støtte i Kongressen. Regelverket til de Forente Nasjoner ble vedtatt i 1945. Ved frigjøringen var det sterke forhåpninger knyttet til FN som en ny verdensorganisasjon som kunne avløse Folkeforbundet.