Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1946 Emily Greene Balch, USA

Balch Ble født i Boston. Faren var advokat og moren lærer. Hun studerte sosiologi og interesserte seg for fattigfolks kår. Hun engasjerte seg i praktisk hjelpearbeid for trengende i Boston.

Emily Greeme BalchBalch var med på å stifte en fagforening for kvinner og hun var formann i en komite som lagde det første lovforslaget til minstelønn i USA. Utbruddet av første verdenskrig fikk henne over i fredsarbeidet. Hun deltok på kvinnekonferansen for fred i Haag i 1915. Etter konferansen reiste kvinnene rundt for å få statsledere i krigførende og nøytrale land i tale. Hun var med på å stifte "Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet". Et av hovedmålene for kvinneligaen var nedrustning. Hun ivret for at USA og andre stormakter skulle følge opp Folkeforbundets vedtak om økonomiske sanksjoner mot Italia etter landets overfall på Etiopia. Hun mente det var umoralsk å forholde seg nøytral ti Mussolini og Hitlers maktpolitikk og brudd på Versaillestrakteten. De siste ti årene av sitt liv arbeidet hun for forsoning mellom USA, Sovjetunionen og Kina.