Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1947 Kvekerne

Fredsprisen gikk ikke til kvekernes kristne samfunn i seg selv, men til to humanitære hjelpeorganisasjoner som kvekerne hadde opprettet i 1917 og 1927; "American Freinds Service Council" og det britiske "Friends Service Council".

KvekerneDe gjorde en stor humanitær innsats i krigsårene med sanitetstjeneste og flyktningehjelp ved frontene. De fikk i stand et nettverk av sentralkjøkken og delte ut gratis mat til millioner av mennesker. I 1930-årene gjorde kvekerne en stor innsats for folk som var forfulgt av nazistene. De skaffet utreisepapirer til jøder og besøkte fanger i konsentrasjonsleirene. Da andre verdenskrig brøt ut i 1939 sørget de for matforsyninger, skaffet utstyr og personell til tilfluktsrom og tok seg av folk som evakuerte fra byene. Etter frigjøringen i 1945 deltok de i gjenreisningsarbeidet med matforsyninger og klær til konsentrasjonsleirfanger, slavearbeidere og tyske flyktninger. De startet skoler i flyktningeleirene, delte ut mat og fikk i gang ungdomsklubber. Kvekerne viste seg som utrettelige og uredde i sitt arbeide.