Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1949 John Boyd Orr, Storbritannia

Orr studerte medisin og praktiserte en kort periode som lege. Men det var forsking som skulle bli hans arena. I 1914 ble orr utnevnt til direktør for "Rowett Researc Institute" i Arberdeen - en stilling han beholdt til 1945.

John Boyd OrrInstituttet utmerket seg i ernæringsforskning. Orr satte søkelyset på sammenhengen mellom inntekt og ernæring. I 1938 møttes representanter for de nasjonale komiteene i Folkeforbundet i Genève for å se verdens ernæringsproblem under ett. I 1942 reiste orr til USA for å legge frem sitt syn på en global ernæringspolitikk - en "verdens matvareplan". Dette ga grunnlag til den første av FNs særorganisasjoner; FAO - The Food and Agriculture Organization of the United Nations". Orr ble generaldirektør. Det første å gripe fatt i var matvarekrisen etter verdenskrigens slutt. "International Emergency Food Council" ble opprette og eksisterte i tre år. Den reddet millioner fra sultedøden. Så gikk han løs på oppgaven med å få medlemslandene til å gi FAO midler til en langsiktig matvarepolitikk. Under FAO skulle "World Food Board" ha utøvende myndighet til å stabilisere matvareprisene på verdensmarkedet. USA og Storbritannia støttet ikke saken og Orr gikk av. Gjennom å bedre vedens matvaresituasjon ønsket Orr å bidra til fred - som han selv sa det: "Vi må overvinne sult og nød, fordi sult og nød midt i overfloden er en skjebnesvanger svikt og en plett på vår sivilisasjon . Sult og nød er blant de grunnleggende årsaker til krig".