Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1950 Ralph Johnson Bunche, USA

Bunche var den første fargede som fikk fredsprisen. Han ble født i Detroit i 1903 og da han flyttet til Los Angeles fikk han for alvor møte rasediskriminering. Blant annet ble han ekskludert fra den mest populære studentforeningen.

Raph Johnson BuncheHan studerte statsvitenskap og ble ansatt ved Howard University - det ledende universitetet for svarte i USA. I 1936 var han med på å stifte den radikale organisasjonen "The National Negro Congress". Den gikk inn for at hvite og svarte skulle samarbeide om samfunnsspørsmål og vise solidaritet med hverandre. I 1940 brøt han med organisasjonen fordi den ble overtatt av det amerikanske kommunistpartiet. Bunche ble knyttet til den amerikanske etterretningstjeneste som ekspert på Afrika. I 1946 gikk han i FNs tjeneste og ble assistent for en spesialkomite i Midtøsten. Det var konflikten mellom jøder og palestinere som skulle løses. Jødene krevde en egen stat. Etter avstemning i FN ble en delingsplan vedtatt høsten 1947. Jødene erklærte at Israel var opprettet, og araberne gikk til krig mot den nye staten. Sikkerhetsrådet utnevnte Folke Bernadotte til mekler og Bunche skulle være hans assistent. Juni 1948 godtok partene en våpenhvileavtale som var utformet at Bunche. Bernadotte mente delingsplanen måtte revideres hvis araberne skulle godta den. Bunche lage et utkast som skulle drøftes i FN. Innholdet lekket ut før møtet i FN, og Bernadotte ble drept av en ytterliggående jødisk gruppe. Bunche ble utnevnt til fungerende meklingsmann. FN klarte ikke samle seg om noen ny plan og våpenhvilen ble brutt. Israel erobret stadig mer land fra araberne. Etter mange harde forhandlinger klarte Bunche å mekle frem en våpenhvileavtale.