Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1953 George Catlett Marshall, USA

Marshall tjenestegjorde som yrkesmilitær ved to verdenskriger og ble USAs øverst militære leder og senere utenriks- og forsvarsminister.

George MarshallHan fikk fredsprisen for Marshallplanen, et viktig bidrag til gjenreisningen av Vest-Europa etter andre verdenskrig. I en tale ved Harvard University i 1947 erklærte Marshall at Europa trengte hjelp mot sult og kaos. Marshall hevdet at fred, velstand og demokrati hang sammen. Det var i USAs egen interesse å yte økonomisk hjelp til Europa. Våren 1948 vedtok Kongressen planen som fikk Marshalls navn - Marshallplanen.