Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1959 Philip John Noel-Baker, Storbritannia

Gjennom hele sitt voksne liv arbeidet Noel-Baker for en militær nedrustning. Bare 18 år gammel var han med da faren leden det britiske delegasjonen til den internasjonale fredskonferansen i Haag i 1907.

Philip John Noel-BakerDa første verdenskrig brøt ut kunne han som kveker ikke delta i krigen, men han ledet kvekernes sanitetsavdeling "Friends Ambulance Unit" og opplevde krigens grusomheter tett innpå seg. I 1919 kom Noel-Baker med i den britiske delegasjonen til fredsforhandlingene i Versailles, og var med i utformingen av Folkeforbundets regelverk. Han var også med på å forberede Folkeforbundets store nedrustningskonferanse i Genève i 1932. Han var spesielt opptatt av at nedrustningsavtaler måtte kunne kontrolleres på en slik måte at stormaktene kunne stole på hverandre.