Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1978 Menachem Begin, Israel og Anwar Al-Sadat , Egypt

Som henholdsvis Egypts president og Israels statsminister var Sadat og Begin sentrale i forhandlingene om Midtøsten.

Anwar Sadat Menachen Begin

For araberne var det utenkelig at de skulle forhandle med, og anerkjenne Israel, en stat på deres jord som hadde ydmyket dem i flere kriger. Sadat mente det var urealistisk at araberlandene kunne slå Israel i krig så lenge landet hadde USA som støtte. Skulle de oppnå noen måtte de få med USA på å presse Israel til forhandlinger. I 1977 ble Jimmy Carter president i USA. Han viste en mer kritisk holdning til Israel, og var svært villig til å hjelpe til med forhandlinger da Sadat tok kontakt. Begin inviterte Sadat til den israelske nasjonalforsamlingen, og presiden Carter inviterte Begin og Sadat til Camp David for å presse frem en forhandlingsløsning. Han lyktes men Egypts utenriksminister gikk av i protest. Likevel var Sadat fornøyd fordi Begin hadde gått med på å utarbeide en avtale om tilbaketrekning fra Sinai. Han hadde også for første gang anerkjent at det fantes et palestinsk folk med rettigheter. Begge møtte hard kritikk fra ytterliggående grupper i sine hjemland, og 1981 ble Sadat drept av fundamentalistiske islamister.