Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1982 Alfonso Garcia Robles, MEXICO

14. februar 1967 undertegnet 14 stater en avtale om å gjøre Latin-Amerika til en våpenfri sone. I arbeidet for denne avtalen hadde Robles spilt en nøkkelrolle.

Alfonso RoblesAvtalen ble undertegnet i utenriksdepartementet i Mexico City, og gikk under navnet Tlatelolco-avtalen etter det aztekiske navnet på den bydelen hvor utenriksdepartetmentet lå.
Robles var jurist og arbeidet som diplomat. Han arbeidet i utenriksdepartementet i Mexico og representerte sitt land da FN ble opprettet. Blant annet deltok han i FNs spesialkomite for Palestina-spørsmål. Også etter Tlatelolco-avtalen fortsatte Robles å arbeide med ikke-spredningsavtaler for atomvåpen.
I 1975-76 var han Mexicos utenriksminister. Etter at han gikk av som statsråd fortsatte han som diplomat og sto sentralt i FNs spesialsesjoner om nedrustning.