Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1982 Alva Myrdal, Sverige

Det var uvanlig for kvinner å ta utdanning på begynnelsen av 1900-tallet, men det hindret ikke Alva Myrdal i å skaffe seg universitetsutdanning, og fikk graden Fil .mag i 1934.

Alva MyrdalAllerede i gymnastiden hadde hun truffet mannen som hun senere giftet seg med. I 1932 meldte begge seg inn i det "Sosialdemokratiska arbetarpartiet". Like etter krigen hadde Alva Myrdal vært den svenske regjeringens representant på møter i ILO og UNESCO. I 1948 fikk hun tilbud om stillingen som sjef for FN-organisasjonens avdeling for sosiale spørsmål, noe hun takket ja til. I første halvdel av 1950-årene ledet hun UNESCOs sosialvitenskapelige avdeling i Paris, og fra 1955-61 var hun Sveriges ambassadør i India.