Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss1985 Den Internasjonale Legeforening mot Atomkrig

IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ble stiftet i Genève i 1980 av tre amerikanske og tre sovjetiske leger og fikk raskt støtte fra leger verden over. Målet var å spre informasjon om farene ved atomkrig.

Den internasjonale legeforening mot atomkrigMan skulle avstå fra å støtte eller kritisere regjeringer i øst eller vest for den politikken de førte. I 1985 hadde organisasjonen 135 000 medlemmer i 40 land. Hvert år ble det holdt internasjonale kongresser hvor man la fram de medisinske følgene av en atomkrig. IPPNW krevde også stans i prøvesprengninger, og at atommaktene skulle innstille produksjon av nye våpen og erklære at de tok avstand fra førstebruk i en konfliktsituasjon. Organisasjonen oppfordret stormaktene til å prioritere annerledes, slik at penger brukt på atomvåpen isteden skulle gå til å bekjempe fattigdom og sykdom.