Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossNobels Fredspris 2002 til Jimmi Carter

Nobels fredspris er tildelt USAs tidligere president Jimmy Carter, som egentlig skulle ha fått den i 1978. Nobelkomiteens leder Gunnar Berge svarte bekreftende på at valget av Carter også var ment som en kritikk mot president George Bush og USAs politikk overfor Irak.

Jimmi Carter-Det er klart at med den posisjon som Carter har inntatt i det spørsmålet, så må det også oppfattes som en kritikk av den linje som den sittende administrasjonen i USA har inntatt i forholdet til Irak, sa Berge.
I 1978, da Begin og Sadat delte prisen, var Nobel-komiteen innstilt på også å gi prisen til Jimmy Carter, men komiteen ble i siste liten klar over at den da ville bryte reglene fordi Carter ikke var nominert innen tidsfristen.

Etter invitasjon fra daværende president Jimmy Carter i USA, møttes Egypts president Anwar Sadat og Israels statsminister Menachem Begin i Camp David i USA i 1978.

Der ble de med Carters hjelp enige om en rammeavtale om fred mellom Egypt og Israel.

Etter at teksten i avtalene ble kjent, så mange arabere med stor skepsis på det som var gjort i Camp David, og kalte Sadat for "Det 20. århundres Judas". Disse avtalene førte imidlertid til at Begin og Sadat ble tildelt Nobels fredspris for 1978.

I de siste årene har Carter gjennom The Carter Center utført et svært omfattende arbeid som fredsmekler.

På spørsmål om hva som gjør at Carter får prisen akkurat i år svarer Nobelkomiteens leder at grunnen blant annet er Carters evne og vilje til å stå fast på prinsippene om forhandlingsløsninger på internasjonale konflikter i stedet for å gripe til maktmidler og våpen.

- I tillegg markerer fredssenteret hans markerer sitt 20-årsjubileum i år. Ellers røper jeg vel ingen hemmelighet når jeg sier at han har vært en kandidat så å si hvert eneste år, sier Berge.

Tredje amerikanske president
Jimmy Carter er den tredje amerikanske presidenten som får Nobels fredspris.

Theodore Roosevelt fikk prisen for sitt bidrag til fredsavtalen mellom Russland og Japan i 1906. Japan overrasket verden ved å slå ut den russiske marinen under krigen i 1905.

Thomas Woodrow Wilson fikk prisen for i 1919 for å ha grunnlagt Folkeforbundet. Forbundet var en forløper til FN, men sto maktesløs overfor de nye totalitære statsmaktene som dukket opp på 20- og 30-tallet.
(NRK-NTB)