Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2003 Shirin Ebadi, Iran

Shirin Ebadi ble født i 1947. Hun studerte jus i Teheran, og fra 1975-79 var hun dommer i Teheran. Etter revolusjonen i 1979 måtte hun gå av. Hun arbeider nå som advokat, og er også lærer ved Universitetet i Teheran.

Shirin EbadiGjennom sitt arbeide fremmer hun demokratiske løsninger til vanskelige samtidsspørsmål. Hun er aktiv i den offentlige debatt og er kjent for sitt forsvar i retten for ofre for den konservative loven i landet (sharia). Hun forsvarer talefriheten og den politiske frihet. Ebadi representerer en reformert islam og ønsker en ny tolkning av islams lov som harmonerer med menneskerettighetene, demokrati, religiøs frihet og talefrihet. Ebadi arbeider for kvinners og barns rettigheter. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler som fokuserer på menneskerettigheter. Som jurist har hun vært involvert i mange kontroversielle politiske saker. Som en konsekvens av dette har hun flere ganger vært fengslet.
Shirin Ebadi er den 11. kvinnen som mottar fredsprisen.