Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2004 Wangari Maathai, Kenya

Bærekraftig utvikling, demokrati og fred

Wangari Maathai var den første afrikanske kvinne som mottok Nobels Fredspris. Hun var også den første kvinnelige forsker fra Øst- og Sentral-Afrika som tok doktorgraden (i biologi), og tidenes første kvinnelige professor i hjemlandet Kenya. Maathai var aktivt med i kampen for demokrati i Kenya og tilhørte opposisjonen mot Daniel arap Mois regime.

Wangari MaathaiI 1977 startet hun en grasrotbevegelse for å motvirke avskogingen som truet livsgrunnlaget til jordbruksbefolkningen. Kampanjen oppmuntret kvinner til å plante trær i sitt lokalmiljø og tenke økologisk. Den såkalte Green Belt Movement spredte seg til andre afrikanske land, og bidro til planting av mer enn 30 millioner trær.

Maathai ønsket ikke bare å mobilisere afrikanske kvinner til innsats for en bærekraftig utvikling; hun så skogplantingen i et helhetlig perspektiv som inkluderte demokrati, kvinners rettigheter og internasjonal solidaritet. Som Nobelkomiteen uttrykte det: "Hun tenker globalt og handler lokalt."

Kilder:
Nobels Fredspris