Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2006 Muhammad Yunus, Bangladesh

Bankmann for de aller fattigste

Muhammad Yunus og Grameen Bank ble i 2006 tildelt Nobels Fredspris for deres innsats for å "skape økonomisk og sosial utvikling nedenifra". Grameen Bank har siden opprettelsen i 1983 hatt som formål å gi små lån på gunstige vilkår til fattige mennesker - såkalt mikrokreditt - og Yunus er bankens grunnlegger.

Muhammed YunusEtter studier i Bangladesh og USA ble Yunus i 1972 professor i økonomi ved universitetet i Chittagong. Da Bangladesh ble rammet av hungersnød i 1974, følte han at han måtte gjøre noe mer for de fattige enn bare å undervise. Han bestemte seg for å gi langsiktige lån til folk som ønsket å starte egne småbedrifter. Dette initiativet ble videreført i større skala gjennom Grameen Bank.

Ifølge Yunus betyr fattigdom frarøvelse av alt menneskeverd. Han betrakter mikrokreditt både som en menneskerett og som et effektivt virkemiddel til å komme seg ut av fattigdommen på: "Lån de fattige et beløp som er tilpasset deres situasjon, lær dem noen grunnleggende finansielle prinsipper, og de klarer seg langt på vei selv", har han sagt.