Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2007 Albert Arnold (AL) Gore jr.

En ubehagelig sannhet

Nobels Fredspris 2007 gikk til FNs klimapanel og Al Gore for deres innsats for å frembringe og spre kunnskap om klimautfordringen. I Gores tilfelle var det utvilsomt hans iherdige kampanje for å sette klimakrisen på den politiske dagsorden som lå til grunn for tildelingen.

Al GoreAllerede i 1992, samme år som han ble valgt til visepresident i USA, markerte Gore seg som en svært miljøbevisst politiker, bl.a. med boken Earth in the Balance: Forging a New Common Purpose hvor han tok opp problemet med global oppvarming. Etter at han i 2000 mislyktes i forsøket på å bli amerikansk president, bestemte han seg for å bruke sin innflytelse til å få opinionen i USA og andre land til å innse alvoret i miljøsituasjonen. Med dokumentarfilmen En ubehagelig sannhet (2006) greide han langt på vei det.

Ifølge Nobelkomiteen er Gore trolig den enkeltpersonen som har gjort mest for å vekke opinion og makthavare til handling for å møte klimautfordringen. "Han er", uttalte Komiteens leder, "den store kommunikatoren".

Kilder:
Nobels Fredspris