Blanche Majors forsoningspris til filmskaper Deeyah Khan

Aktive Fredsreiser i Risør deler hvert år ut to høythengende «fredspriser». Lørdag kveld fikk filmskaper og aktivist Deeyah Khan «Blanche Majors Forsoningspris» av Helga Arntzen på Litteraturhuset i Oslo.

- Jeg er svært takknemlig og inspirert av å få denne prisen. Både Blanche Majors arbeid for forsoning og Helga Arntzens store innsats for fred og menneskerettigheter inspirerer og gir meg håp i krevende tider, sa prisvinneren i sin takketale.

Deeyah Khan

Prisvinner Deeyah Khan måtte innrømme at det var med blandede følelser hun fikk beskjeden om at prisen for forsoning og fred ville tilfalle henne.

- Vi er inne i en tid med krig og konflikt i mange områder. Vi ser tydelige motsetninger og polarisering. For mange snakker om «oss og de» og grunnleggende humanisme er under angrep. Selv må jeg arbeide med meg selv for fortsatt å være optimistisk og håpefull. Men det jeg har lest og lært om Blanche Major gir meg håp. Hun nektet å gi opp og sa at vi må kunne tilgi for å komme videre. Også Helga Arntzens viktige arbeid er en stor inspirasjon, sa Deeyah Khan og la til:

- Jeg kan ikke alltid tilgi, men vil veldig gjerne forstå ved å holde fast i menneskeligheten i meg selv og alle andre. Det gjelder å være i kontakt, lytte og være så åpne som mulig i stedet for å strebe etter alltid å få rett. Vi må bygge på et fundament av menneskeverd og gjøre vårt beste for å forsone oss både med oss selv og andre, sa prisvinner Deeyah Khan.

Det var en fullsatt sal i Litteraturhuset i Oslo som hadde møtt fram for å overvære utdelingen av Blanche Majors forsoningspris som ble etablert for 21 år siden av Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun sitter også i priskomiteen sammen med filosof og fredsforsker Henrik Syse og Vidar Fjellstad som er styremedlem i Aktive Fredsreiser.

Helga Arntzen, Deeyah Khan, Henrik Syse og Vidar Fjellstad

Årets pris er for året 2023, selv om selve utdelingen bikket over i 2024.

- Deeyah Khans arbeid er enormt viktig, ikke minst i tider som vi er inne i nå. Vi må alltid ha tro på at forsoning er mulig. Vi må også huske på det viktige grunnprinsippet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter som bygger på alle menneskers iboende verdighet. Nå står vi foran store utfordringer, ikke minst i forhold til ny teknologi og kunstig intelligens. Ny teknologi som kan være svært farlig i feil hender, sa filosof og jurymedlem Henrik Syse i sin hovedtale under utdelingen.

- Jeg er glad for at vi har funnet fram til en verdig prisvinner som gir oss håp og mot, selv i krevende tider, sa Helga Arntzen etter at prisen var delt ut. Hun var sentral under prisutdeling sammen med alle ansatte ved Aktive Fredsreisers kontor i Risør, neste alle reiseledere, tidsvitner og mange andre frammøtte fra ulike steder i landet.

Helga Arntzen og Deeyah Khan

I juryens begrunnelse heter det:

Med filmen «White Right: Meeting the Enemy» har Deeyah Kahn vist hvordan også de som uttrykker hat og mistro mot andre mennesker, må møtes med åpenhet og interesse. Skal man komme seg ut av konflikt, trenger vi gode arenaer, og de areaene er hun opptatt av å skape. Ikke minst har hun vist at det er mulig å endre mening og at det er mulig å bli tatt imot som en venn i et godt felleskap når man ønsker å vende seg bort fra hatet og voldens vei. Deeyah Khan er en viktig kunstner og aktivist og er en verdig vinner av Blanche Majors forsoningspris

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE