Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossStatutter for Blanche Majors Forsoningspris

Blanche Majors Forsoningspris ble opprettet i 2003. Den deles ut hvert år og tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal være med på å peke på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært, i konflikt.

Prisen skal primært tildeles mennesker som har utmerket seg gjennom konkrete handlinger i en respekt for menneskeverd og toleranse. Denne respekt kan komme til uttrykk i skrift, bilder eller musikk.

Prisvinnerne må ha demonstrert et sterkt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk nasjonalt og/eller internasjonalt. Særlig vekt legges på at prisvinneren har utmerket seg i et aktivt forsvar for alle menneskers likeverd, noe som ansees for å være en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser.

Det er også grunn til å minne om at prisen bærer Blanche Majors navn. Hun var en kvinne som gjennom sitt liv demonstrerte en generøs humanitet, som av de fleste blir holdt for å være forbilledlig. Derfor forventes det at prisvinnerne selv har stått frem som personer på en forbilledlig eller idéell måte.

I tråd med Aktive Fredsreisers fokus på holdningsdannelse hos ungdom vil det bli tillagt særlig vekt om prisvinnerne har orientert seg mot ungdomsmiljøer i et oppgjør med diskriminerende subkulturer og autoritære livsholdninger. 

Prisen er for 2019 på 75.000 kroner i tillegg til et diplom og en medalje. I komitéen for Blanche Majors Forsoningspris sitter Helga Arntzen, daglig leder av Aktive Fredsreiser, Vidar Fjeldstad, styremedlem i Aktive Fredsreiser, Ellinor Major, datter av Blanche, og filosof Tore Frost, mangeårig støttespiller i Aktive Fredsreiser.