Tre krigsseilerhistorier

Storfilmen Krigsseilerene har Norges premiere fredag 23. september. Filmen høster store lovord og får terninkast 6 i Dagbladet og 5 hos NRK..
Krigsseilerne er et storslått drama som forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

Det er skrevet flere bøker om norske krigsseileres opplevelser under andre verdenskrig, og Aktive Fredsreiser har utgitt tre av dem!

For dere som ønsker å vite mer om enkeltmenneskene som var del av denne historeienn har nå muligheten til å få kjøpt hsitorien om Gunnar Knudsen som var i fremste rekke ved landgangen Omaha Beach på D-dagen i Normandie. Unggutten Trygve Laheim Johansen som startet som 16 åring som fisker og var i utenriksfart da krigen startet. Ekteparet Else og Leif Heimstad nitidige arbeid for krigsseilerne og dannelsen av Konvoibyen i Risør.
Hver for seg koster bøkene kr 250,- + porto, nå får du alle tre bøkene for kun kr 600,- inklludert porto!

Fra krigsseiler til Aktiv Fredsreiser

Fra krigsseiler til Aktiv Fredsreiser

Historien om Gunnar Knudsen, er historien om ungggutten som aldri skulle bli sjømann, men endte opp som sjømann og krigsseiler. Han ble bombet og torpedert, og var med i første rekke under selve D-dagen i Normandie. Knudsen er i dag en av Norges høyest dekorerte krigsseiler. I boka møter vi en ydmyk mann, hvis svakhet er hans største styrke. Her deler han sin dramatiske historie med oss.

Trygve Laheim Johansen

Krigsseileren fra Stallogargo

Rundt 35 000 nordmenn seilte i handelsflåten under 2. verdenskrig. Men la oss i stedet tenke på disse sjøfolka som enkeltskjebner. Tallene gjemmer på redsel og tragedier, forlis og torpederinger. Tidsskille i sjøfolkas historie kom den 9. april 1940. Det skulle gå fem år før de kom tilbake til Norge igjen. Over 3 400 av dem skulle ikke komme hjem, for de møtte sin skjebne i en av de mange konvoiene.

Trygve Laheim Johansen

Tro mot sin vison

”Tro mot sin visjon” er en biografi over to mennesker som var trofaste mot visjonen de hadde, og på tross av de vanskeligheter de møtte, ga de aldri opp. De så i stedet etter andre løsninger og løste problemene.
Boka er også en dokumentasjon over hvordan Konvoibyen ble til, fra starten og frem til i dag.

Ta kontakt med kontoret på telefon 37153900 eller på epost kontor@aktive-fredsreiser.no og bestill bøkene i dag!

Tilbudet varer til 9. oktober 2022

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE