Utstillingen "Med æren i behold" på Risør bibliotek

Krigsseileren på kino 23. september

Krigsseilerutstilling på Risør bibliotek i forbindelse storfilmen Krigsseilerene

Fra venstre: Oddvar Schjølberg, Frank Thorsen og Uwe Arntzen

Vi skylder framtiden å avdekke krigens handlinger, også det som skjedde med de norske sjøfolka. I disse dager vil den norske storfilmen Krigsseileren rulle over kinolerreter i hele Norges land. Filmen er et storslått drama som forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.
Den har premiere på Risør Kino 23. september, og i den forbindelse har Risør Bibliotek, i samarbeid med Aktive Fredsreiser rigget opp en liten utstilling.

Den gir et lite innblikk i den store innsatsen de norske sjøfolka gjorde under andre verdenskrig. Utstillingen inneholder en del effekter vi har fått låne av krigsseileres familier. Blant annet mønstringsbøker, bilder, dokumenter og aviser fra krigsårene.
Utstillingen i biblioteket er en del av den store utstillingen - «Med æren i behold» - som Aktive Fredsreiser har i lokalene på Landeskogen Fredssenter i Bygland.

Lørdag 24. september vil det bli foredrag om krigsseilernes innsats. Det starter kl. 14.00 og varer en time.
Det er gratis entre.

Frank Thorsen.
Han er sønn av krigsseileren Johan Thorsen, og er i dag engasjert som frivillig medarbeider i Krigsseilerregisteret. Her dokumenterer han sjøfolkas historier med stoff, bilder, brev og dokumenter. Pr. nå har de registrert over 68.626 krigsseilere.
Frank vil fortelle litt om dette arbeidet og vise hvordan krigsseilernes familier og andre interesserte kan gå inn og finne f.eks. historien om sjøfolk i sin egen familie – både via Internett og nett på mobilen.

Oddvar Schjølberg.
Er tilknyttet Aktive Fredsreiser i Risør. Han har vært engasjert med dokumentasjon om krigsseilerne siden 1990. Både gjennom reiser, radioprogram,TV-innslag og bøker. Hans første bok om krigsseilere kom på markedet i 2004. Siden har det blitt i alt 28 bøker – hvorav 8 handler om krigsseilere. Tre av disse er utgitt på Aktive Fredsforlag.
På biblioteket vil han informere litt om arbeidet med bøkene, og fortelle om sine møter med noen av de mange sjøfolka og deres familier som har gjort dype inntrykk på ham.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE