Forsiden - Pressemelding - Global Dignity Day på Arendal vgs og Møglestu vgsKontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossGlobal Dignity Day på Arendal vgs og Møglestu vgs

Den 16. oktober er de to videregående skolene Arendal og Møglestu med på den internasjonale Global Dignity Day, som markeres på over 130 skoler bare i Norge.

Aktive Fredsreiser og Global dignity har samme mål: Å bidra til å skape fred i verden gjennom å synliggjøre hvert menneskes verdi og mulighet til å bidra. Derfor er Aktive Fredsreiser stolt samarbeidspartner med Global Dignity.

– Kunnskap og forståelse om hvert menneskes ukrenkelige iboende verdighet, er den viktigste kunnskapen vi trenger for å kunne skape fred og fredskulturer, sier Helga Arntzen, leder i Aktive Fredsreiser.

Leder for Global Dignity Day i Norge, Thomas Horne, mener det er viktig ikke å ta verdighet for gitt:

–Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre. I skolegården, på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Med Dignity Day ønsker vi å invitere elevene til en samtale om hvordan deres valg og handlinger kan styrke deres egen og andres verdighet, sier Horne.

Bare i Norge er 30.000 elever med på dagen, som består av et skoleopplegg hvor elever veiledes i samtaler om verdighet - noe av det viktigste vi har i livet.

 

Om Global Dignity:

-Er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av Kronprins Haakon, Pekka Himanen og John Bryant.
-Visjonen til Global Dignity er å fremme verdighetsbasert lederskap og engasjere ungdom i betydningen av verdighet.

 

Praktisk informasjon Arendal vgs:

Tid: 16. oktober kl. 1200-1400

Sted: Arendal vgs. avdeling Tyholmen, fire Vg 3 – klasser deltar

Kl. 1130: Oppmøte

Kl. 1200: Åpning av Global Dignity Day på Kunnskapsloftet i 4. etasje.
Hovedveileder; Ordfører i Risør, Per K. Lunden.
Fotomuligheter.

Kl. 1225: Samtaler i mindre grupper i klasserom. Fotomuligheter ved inngangen til klasserommene. Det gis ikke anledning til å fotografere eller være til stede i klasserommene under denne økten.

Kl. 133O: Oppsummering på Kunnskapsloftet i 4. etasje hvor noen av elevene forteller sin historie om verdighet. Fotomuligheter. Eventuelle referanser til enkeltelevers historier må det bes om tillatelse for.

Kl. 1400: Avslutning. Fotomuligheter.

For mer informasjon, kontakt:

Ellen Ledaal Gjertsen
Avdelingsleder for samfunnsfag og norsk

Arendal videregående skole
Postboks 325, 4803 Arendal
Telefon 37000209 / 274
Mobil  99546085
Epost: ellen.ledaal.gjertsen@arendal.vgs.no

 

Camilla Bull Stebekk
Aktive Fredsreiser
Tlf: 37153907
Mobil 99158104
Epost: camilla.stebekk@aktive-fredsreiser.no

 

 

Praktisk informasjon Møglestu vgs:

Tid: 16. oktober kl. 0900

Sted: Møglestu videregående skole, alle Vg 1. klasser deltar

Kl. 0830 Oppmøte

Kl. 0900 Åpning av Global Dignity Day i Rotunden, Rektor Dag Gulbrandsen og hovedveileder; Solveig Varnes Solbakken. Fotomuligheter.

Kl. 0930 Samtaler i mindre grupper i klasserom. Fotomuligheter ved inngangen til klasserommene. Det gis ikke anledning til å fotografere eller være til stede i klasserommene under denne økten.

Kl. 1030 Oppsummering i Rotunden hvor noen elever forteller sin historie om verdighet.
Fotomuligheter. Eventuelle referanser til enkeltelevers historier må det bes om tillatelse for.

Kl. 1115 Avslutning. Fotomuligheter.

For mer informasjon, kontakt:

Rektor Dag Gulbrandsen
Dir.telefon: 37 26 83 02
E-postadresse: dag.gulbrandsen@moglestu.vgs.no

Skolekoordinator Hege Posti
Mobil 97893692
E-postadresse: hege.Posti@moglestu.vgs.no

Camilla Bull Stebekk
Aktive Fredsreiser
Tlf: 37153907
Mobil 99158104
E-postadresse: camilla.stebekk@aktive-fredsreiser.no