Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossKonsentrasjonsleirer innledning

På de følgende sidene vil dere finne en oversikt over flere av nazistenes konsentrasjonsleire rundt om i Europa. Når vi i dag vet at det fantes over 1.500 forskjellige leire og underleire, arbeidsavdelinger etc., sier det seg selv at vi her ikke kan omtale hver enkelt, men vi har gjort et utvalg av leirer av forskjellig størrelsesorden, i ulike land og av forskjellige kategorier. Aktive Fredsreiser tematurer inkluderer besøk i flere av disse leirene, og om disse vil dere finne mer utfyllende stoff i vår link "Leirbiblioteket".
Skulle det være noe som mangler for skolenes prosjektarbeider, ville vi sette stor pris på om dere kontakter oss
Vi har fulgt flere retningslinjer når det gjelder utarbeidelsen av stoffet, og ønsket er at dette skal tilpasses skolenes behov, samt læreplan. Vi har så langt det har vært mulig forsøkt å finne fram informasjon for den enkelte leir som bl.a viser noen av disse temaene:

1. Leirene på et kart
2. Leierens størrelse (areal og antall fanger)
3. Hvor mange døde/overlevde
4. Hva var dødsårsakene
5. Skisser, bilder og oversiktskart for leirens forskjellige avdelinger
6. Hva slags nasjonaliteter og folkegrupper var internert
7. Hva slags leir var det (Utryddelsesleir, arbeidsleir, fengsel etc)
8. Dagligliv i leiren
9. Hvilke oppgaver ble fangene pålagt å gjøre
10. Helsestell og sanitære forhold
11. Medisinske eksperimenter
12. Leirledelsen
13. Hvordan, og av hvem ble leiren ble befridd
14. Situasjonen ved evakuering/frigivelse
15. Var Hvite Busser og hentet i leiren
16. Hva skjedde etterpå med leiren (Eksisterer leiren i dag)
17. Er det museum i dag
18. Litteratur om leiren
19. Henvisninger til tilleggsstoff 

Stoffmengden om de forskjellige leirene vil variere, og det er naturligvis viet mest plass til de leirene som vi besøker på våre tematurer. Men vi vil hele tiden oppdatere alle leirene med mer informasjon, etter hvert som den blir tilgjengelig. Samt legge ut linker til de forskjellige leirenes nettsider.

yesy