Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossGene Sharp

Gene Sharp

Biografi:

Gene Sharp, født 21. januar, 1928 i Ohio, USA. Sharp er nominert til Nobels Fredspris, men har enda ikke mottatt denne utmerkelsen. Likevel er Sharp blitt kalt både en anti-volds ”Machiavelli” og en ”Clausewitz” av våpenfri krig. I 1953-54, ble Sharp fengslet i ni måneder etter å ha protestert mot vervingen av soldater til Korea-krigen.

Sharp er kjent forfatter av motstandsbøker, blant annet ”Fra diktatur til demokrati” som brukes aktivt av motstandere som hjelp og støtte. Sharp har også skrevet den berømte pamfletten med 198 teknikker for å bli kvitt et diktatur, uten å bruke vold. Sharp har også vært professor politisk vitenskap ved Universitetet i Massachusetts Dartmounth, siden 1972, samtidig har han holdt avtaler ved Harvard Universitets senter for internasjonale studier siden 1965.

I 1993 reiste Sharp undercover til Burma og holdt seminarer for geriljaen. Flere ganger har han også oppsøkt konfliktområder og hatt kontakt med regimemotstandere. Han er på rett sted, til rett tid.

The Albert Einstein Institution:

I 1983 stiftet han ”The Albert Einstein Institution”, en institusjon han nå driver sammen med  afghanske Jamila Raqib, i et bittelite, toroms kontor i East Boston. Intistusjonen er ikke ment for egen vinning, men kun for undersøkning av og oppfordring til bruk av ikkevoldlige metoder i konfliktløsning rundt om i verden. Institusjoner kjemper for fred og demokrati og en reduksjon av politisk vold. Målene deres er å forstå dynamikken i ikkevoldlige aksjoner i konflikter, å utforske dets politiske potensial og å få formidlet dette gjennom utskrifter, media, oversettelser, konferanser og Workshops. Videre har institusjonen støttet forskningsprosjekter, aktivt rådført med motstands- og pro-demokratigrupper, inkludert Burma, Thailand, Tibet, Latvia, Litauen, Estland, Hviterussland, Serbia og okkuperte territorier.
Etter institusjonen mistet støtten, på grunn av uenigheter mellom Sharp og Peter Ackerman om strategien, har Sharp og Raqib drevet opprørshjelpen fra tre datamaskiner og to telefoner. Fra det lille, overfylte kontoret gir de hjelp ut til hele verden.

Ikkevold:

Ikkevold er en teknikk for aksjoner og maktanskaffelse I konflikter, ved bruk av symbolske protester, uvillighet til å samarbeide og trass, men ikke bruk av fysisk vold. Ikkevoldlige aksjoner kan fungere slik:

 • Omgåelse – folket nekter å utføre arbeid og plikter de vanligvis gjøre, som er forventet av dem, eller som de er pålagt ved lover, eller forskrifter, å utføre.
 • Inngåelse – folket utfører handlinger de ikke vanligvis gjør, som ikke er forventet av dem, eller som de har forbud mot å utføre.
 • En kombinasjon av de to.

Ikkevold har mange bruksområder og er viktig for kvaliteten på mange liv, noen av virkeområdene for ikkevold er:

 • Velte diktatorer.
 • Forhindre statskupp.
 • Forsvaring mot fremmede/utenlandske invasjoner.
 • Stoppe utenlandsk okkupasjon.
 • Gi et alternativ til vold i ekstreme, etniske konflikter.
 • Utfordre sosiale og økonomiske systemer.
 • Utvikle, vedlikeholde og videreutvikle demokratiske virkemåter, menneskerettigheter, sivile friheter og religionsfrihet.
 • Forhindre folkemord.