Forsiden - Nyheter - Gratisprinsippet

Gratisprinsippet - positive signaler fra politikerne

Det er med stor glede vi ser at det i statsbudsjettet for 2019 er bevilget 15 millioner kroner som tilskudd til holdningsskapende dokumentasjonsreiser. Dette er et ledd i regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.

Dette er penger som skolene kan søke om, og som kan dekke inntil 1/3 av de samlede kostnadene. Det vil komme nærmere retningslinjer for søknadsfrist og hvor det skal søkes.

Støtten er et viktig signal fra regjeringen om at våre turer bør inn som en del av skolens pedagogiske opplegg. På den måten sikrer man at ungdommene blir faglig forberedt på det de vil oppleve på turen. Den økonomiske støtten bidrar også til at man lettere oppfyller kravene i Gratisprinsippet slik at alle får være med uavhengig av familiens økonomi eller evne til å delta på dugnader.        

 

 

 

Hans Fredrik Grøvan, Krf